250 € la 10,000 €

Noi am gasit 0 rezultate. Vezi rezultate
Rezultatele căutării

Care sunt lucrarile care nu necesita autorizatie de constructie?

Putem executa, fără a obtine autorizatie de constructie, acele lucrări care nu influenteaza structura de rezistenţă şi/sau nu modifica aspectul exterior arhitectural al construcţiilor:
* a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
* b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;
* c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit se pot realiza fara autorizatie de constructie;
* d) zugraveli si vopsitorii interioare;
* e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor nu necesita autorizatie de constructie;
* f) reparatii la instalatiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi nu necesita autorizatie de constructie;
* g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
* h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 actualizata, astfel:
1. finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea se pot realiza fara autorizatie de constructie;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
* i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente de asemenea, nu necesita autorizatie de constructie;
* j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;
* k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;
* l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului nu necesita aurorizatie de constructie.
* m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
De asemenea, putem realiza fără autorizatie de consuctie inclusiv lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.
O autorizatie de constructie constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.

lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Comparați ofertele

Call Now Button